Vážení klienti,

jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných společností DEKORHOME, s.r.o., IČO: 242 29 661, se sídlem Jesenická 513, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 190860 (dále jen „Společnost“), s níže jste uzavřel/a kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail info@dekorhome.cz.

1. Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme?

1.1. Uzavření Smlouvy a plnění Smlouvy

Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a realizace závazků ze Smlouvy. K tomu potřebujeme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje (e-mail), doručovací adresu, případně identifikační a kontaktní údaje fyzických osob, které Vás zastupují, v závislosti na volbu způsobu platby za Vámi objednané zboží též číslo bankovního účtu a jiné platební údaje, informace z komunikace s Vámi, informace o plnění Smlouvy.

Jakožto našim klientům vám za účelem usnadnění objednávání zboží umožnujeme, abyste si prostřednictvím rozhraní webové stránky www.dekorhome.cz zřídili uživatelský účet, pak zpracováváme rovněž Vaše přihlašovací údaje.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění našich smluvních povinností.

1.2. Oprávněné zájmy a právní povinnosti

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při plnění Smlouvy jednali v souladu s právními předpisy.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při:

  • vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností
  • archivování