Při kompletaci produktu u výrobce se výjimečně může stát, že produkt není kompletní. Chybí nějaký díl nebo spojovací prvek.

Reklamaci chybějícího dílu řešíme zpravidla zasláním onoho dílu, pokud se v průběhu reklamace neukáže, že je potřeba využít jiné řešení.

Prosíme, vyplňte níže online formulář a přiložte informace, které nám pomohou identifikovat chybějící díl.

Naleznete v potvrzovacím e-mailu nebo na faktuře

Maximální velikost souboru 4 MB

Maximálně 2000 znaků

Maximálně 2000 znaků